Přihlášené týmy

Termín uzávěrky přihlášek je 10.  prosince 2017 !!!!!
Do tohoto data je nutno odeslat řádně vyplněnou přihlášku a zaplatit startovné !!! 

Vzhledem k tomu, že je o turnaj značný zájem -  přednost budou mít týmy, které uhradí startovné dříve než ostatní.

 

Přihlášené mužstva                            (Uhrazené/neuhrazené startovné)