Pravidla

Hraje se podle pravidel futsalu mimo zmíněné dodatky!

Soupiska

Každé mužstvo odevzdá před zahájením turnaje vyplněnnou "soupisku týmu". 

Maximální počet hráčů na soupisce 10. Každý hráč může být pouze na jedné soupisce.

Do zápasu za daný tým může nastoupit pouze hráč uvedený na soupisce daného týmu.

Porušení těchto bodů bude potrestáno vyloučením týmu z turnaje. (všechny zápasy týmu budou kontumovány).

 

Rozhodčí

Na turnaji budou delegovaní rozhodčí, pískající krajské futsalové soutěže.

Rozhodčí má právo přerušit hru, jestliže podle jeho názoru je hráč vážně zraněn. Jestliže je hráč zraněn tak, že to nevyžaduje okamžité ošetření, rozhodčí hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře.

Malá domů není povolena.

Hra s brankářem nohou je dovolena neomezeně.

Brankář smí přehodit míč přes půlící čáru.

Skluzy nejsou povoleny !
Skluzem se rozumí jakékoliv klouzání se vpřed či do stran po povrchu hrací plochy za využití jeho kluzkosti za účelem zabránit protihráči v další hře.

Pozor ! Za inzultaci rozhodčího či hrubé porušení pravidel následuje vyloučení¨z turnaje ! Inzultací se rozumí zejména: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem nebo jiným předmětem.

 

Prezentace

Každé mužstvo při prezentaci dostane pitný režim a tašku s menší pozorností.

Jednotlivé týmy se musí prezentovat minimálně 20.min. před zahájením svých zápasů v základních skupinách turnaje.

Upozornění: Mužstvo bude přijato do turnaje pouze při včasné prezenci jinak následuje kontumační výsledek (3:0) Všechna přihlášena mužstva žádáme
o zaručenou účast, aby nedošlo k narušení harmonogramu turnaje.

 

Občerstvení

Bohužel z hygienických důvodů nelze zařídit občerstvení. Možnost zakoupení tatranek, lima, oplatků přímo u hlavního pořadatele.

 

Postup

Za vítězství obdrží mužstvo 3 body, remízu 1 bod.

Při nerozhodném výsledku v KO systému se kopou 3 penalty.

 

O postupech ze skupiny a dalším pořadí rozhoduje:

  • počet získaných bodů
  • vzájemná utkání
  • celkové skóre - rozdíl skóre
  • větší počet vstřelených branek
  • v případě nerozhodného stavu v k.o. systému budou následovat 3 pokutové kopy a poté po jedné do rozhodnutí

 

Standartní situace

Auty se rozehrávají kopem, míč musí stát na čáře, v klidu.

Autový a rohový kop hráč musí provést do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci a je na místě kopu. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky.

Branky nelze dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu, autového kopu, z nepřímého volného kopu ani přímo z výhozu brankáře, z výkopu brankáře ano!

Při rozehrávání standardních situací, musí být všichni hráči soupeřova družstva vzdáleni nejméně 5 metrů.

Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu a ve hře je až poté, co se pohne.

Brankář rozehrává z pokutového území z ruky.

 

Vyloučení

Vyloučený hráč se nesmí znovu vrátit do hry a má stop na 1 další utkání. Družstvo pokračuje ve hře oslabeno o 1 hráče po dobu 2 minut, v případě obdržení branky se vrací čtvrtý hrář do hry, ale ne ten, který byl vyloučen.  Rozhodčí ukončí utkání v případě, že počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod tři, dále při inzultaci rozhodčího.

 

Protesty

Protesty je možné podat u organizátorů turnaje do 10-ti minut po ukončení zápasu.

 

Závěrečná ustanovení

Soutěž není pojištěna a všichni tedy startují na vlastní nebezpečí.

Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora.

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat provozní řád.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy a hráče.

Povinností kapitána (vedoucího) týmu je s tímto seznámit všechny hráče.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel i systému a to i v průběhu turnaje.