Přihlášené týmy

Termín uzávěrky přihlášek je 10.  prosince 2017 !!!!!
Do tohoto data je nutno odeslat řádně vyplněnou přihlášku a zaplatit startovné !!! 

Vzhledem k tomu, že je o turnaj značný zájem -  přednost budou mít týmy, které uhradí startovné dříve než ostatní.

 

Přihlášené mužstva                            (Uhrazené/neuhrazené startovné)

1. DAVI TEAM                                                    ANO !

2. MB                                                                  ANO

3. Salavice Lions                                                ANO

4. Sheffield United                                              ANO

5. ČAFH                                                             ANO !

6. JAROMKY                                                     ANO

7. Vodřezci                                                        ANO !

8. Orchestrion                                                    ANO !

9. Phiasco                                                        ANO

10. Kalimeros                                                     ANO                                                                                                                 

11. Slavičáci                                                        ANO

12. TJV                                                                ANO

13. Galacticos                                                      ANO

14. FCVB                                                            ANO

15. FŠ Třebíč                                                    ANO

16. Hej Borec                                                    ANO

17. Dannyho Parťáci                                         ANO

18. Býlí Balet                                                    ANO !

19. TJ Hostim                                                    ANO

20. FOUL Team                                               ANO !