Přihlášené týmy

Termín uzávěrky přihlášek je 8. prosince 2018 !!!!!
Do tohoto data je nutno odeslat řádně vyplněnou přihlášku a zaplatit startovné !!! 

Vzhledem k tomu, že je o turnaj značný zájem -  přednost budou mít týmy, které uhradí startovné dříve než ostatní.

 

Přihlášené mužstva                            (Uhrazené/neuhrazené startovné)

1. DAVI TEAM                                    Uhrazeno              

2. FOUL Team                                    Uhrazeno

3. Salavice Lions                                Uhrazeno

4. Fc Nekopnem si                             Uhrazeno

5. MB                                                   Uhrazeno

6. PHIASCO                                        Uhrazeno

7. Orchestrion                                      Uhrazeno

8. KAL@M!Ta                                      Uhrazeno                                                  

45€/ Punkt
25€/ Training
45€/ Vorbereitungsspiel
25€/ Fahrt

9. Hyeny                                             Uhrazeno                                                                                                          

10. Kaliméros                                       Uhrazeno

11. Havlíčkův Brod

12. FC Čtyřka                                     Uhrazeno

13. Sapeli                                           Uhrazeno  

14. Vlci                                               Uhrazeno

15. Austria Team                               Uhrazeno

16. Taula                                            Uhrazeno

17. Grémio                                         Uhrazeno

18. 1.FC Dukla Jihlava                       Uhrazeno

19. Havana Team

20. Sedmik Some Jihlava