Přihlášené týmy

Termín uzávěrky přihlášek je 8. prosince 2018 !!!!!
Do tohoto data je nutno odeslat řádně vyplněnou přihlášku a zaplatit startovné !!! 

Vzhledem k tomu, že je o turnaj značný zájem -  přednost budou mít týmy, které uhradí startovné dříve než ostatní.

 

Přihlášené mužstva                            (Uhrazené/neuhrazené startovné)

1. DAVI TEAM                                                    

2. FOUL Team

3. Hej Borec

4. Salavice Lions

5. Fc Nekopnem si

6. 

7. 

8. 

9. 

10.                                                                                                                 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16.                                                  

17. 

18. 

19.

20.